Homeaboutacademicactivitiesfoodgrallerycontact usnonemebglaosus
ໂຮງຣຽນອານຸບານປັນຍາທິບ
 Playing & Learning Together
ໂຮງຣຽນອານຸບານປັນຍາທິບ

ປັດສະຍາຂອງໂຮງຣຽນອານຸບານປັນຍາທິບ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

  ຕາມທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງໃວອາຍຸ 5 ປີນັ້ນ ພວກເຂົາຈະມີອຸປະນິໃສທ່າທາງ ຢາກ​ເປັນ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ. ຢາກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສິ່ງຕ່າງໆ​ອ້ອມ​ຕົວ​ຂອງ​ເຂົາ ອຸປະນິ​ໃສ​ທ່າ​ທາງ​ເລົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ຂອງ​ເຂົາ ດັ່ງ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສຸມ​ທຸກ​ກຳລັງ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພຶ​່ອພັດທະນາ​ອຸປະນິ​ໃສ​ທ່າ​ທາງ​ຂອງ​ເດັກ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນໝັ້ນຄົງ.
  ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄື​ເພຶ່ອຕອບ​ສະໜອງການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ທີ່​ມີ​ສະມັດ​ຕະພາບ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ເດັກ​ໂດຍ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ພາກ​ປະຕິບັດ, ​ເຊິ່ງຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຮູ້​ສຶກພາກ​ພູມ​ໃຈ​ໃນ​ຕົວ​ເອງ ​ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຕົວ​ເຂົາ.
  ​ໂຮ​ຮຽນ​ອານຸບານ​ນານາ​ຊາດ​ປັນຍາ​ທິບ ຍັງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄິດ​ເຖິງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເໝາະສົມ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ເດັກ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ ​ເຊິ່ງຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​​ເດັກ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ, ທາງ​ດ້ານ​ສັງຄົມ, ທາງດ້ານ​ອາລົມ, ທາງ​ດ້ານ​ສະຕິ​ປັນຍາ ​ແລະ ທາງ​ດ້ານ​ພາສາ. ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊຶ່ອວ່າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອານຸບານ​ນານ​ຊາດ​ປັນຍາ​ທິບ​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດີ​ແກ່​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ລູກ​ທ່ານ ດັ່ງ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ເຊຶ່ອໝັ້ນວ່າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຜັກ​ດັນ, ພັດທະນາ​ສິ່ງ​ທີ່​ປົ່ມຊ້ອນ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ເດັກ​ໃຫ້​ເປັ່ງປະກາຍ​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຊີ້​ນຳ​ຈາກ​ຄູ​ຜູ້​ດຸໝັ່ນພຽນ ​ແລະ ຮັກ​ໃນ​ອາຊີບ​ຄູ​ເພຶ່ອສົ່ງ​ເສີມ​ເດັກ​ໃຫ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຂະ​ບວນການ.
  ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ອານຸບານ​ນານາ​ຊາດ​ປັນຍາ​ທິບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ກະ​ກຽມສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ແລະ ​ເຄຶ່ອງຫລີ້ນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ເຊິາງ​ເໝາະສົມ​ກັບ​ໄວ​ຂອງ​ເດັກ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫລັກ​ສູດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ໄວ​ເດັກ​ຂອງ​ແຄມຣບິດຣ ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ມອບໝາຍ ​ເພຶ່ອຕອບ​ສະໜອງການ​ສຶກສາ​ອັນ​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບທີ່​ດີ.

 
ວາງມື
ເປີດໃຈ
ເປີດຈິນຕະນາການໃຫ້ກວ້າງໄກ
ແລ້ວມາເລີ້ມສ້າງອານາຄົດທີ່ສົດໃສໃຫ້ລູກຂອງທ່ານທີ່..
ໂຮງຮຽນອານຸບານນານາຊາດປັນຍາທິບ…ບ່ອນທີ່ມີ
ການຮຽນຄືການຫລີ້ນ ແລະ ການຫລີ້ນຕ່າງໆຄືການຮຽນ
More
Mon, 10-Oct-2011
New Building, New Director, New Path
Mon, 10-Oct-2011
New Building, New Director, New Path
More
Mon, 10-Oct-2011
New Building, New Director, New Path
Mon, 10-Oct-2011
New Building, New Director, New Path
email phone panyathip inter

Copyright © 2011 Panyathip Kindergarten. All rights reserved.