homeAboutAcfood shedulenone
Get Adobe Flash player

ຕາມທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍ
ໃນຊ່ວງໃວອາຍຸ 5 ປີນັ້ນ ພວກເຂົາຈະມີອຸປະນິໃສທ່າທາງ ຢາກ​ເປັນ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ. ຢາກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສິ່ງຕ່າງໆ ​ອ້ອມ​ຕົວ​ຂອງ​ເຂົາ ອຸປະນິ​ໃສ​ທ່າ​ທາງ​ເລົ່າ​ນັ້ນ ​ຈະ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ ຂອງ​ເຂົາ ດັ່ງ​ນັ້ນພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສຸມ​ທຸກ​ກຳລັງ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພຶ​່ອພັດທະນາ​ອຸປະນິ​ໃສ​ທ່າ​ທາງ​ຂອງ​ເດັກ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນໝັ້ນຄົງ.

ໂຮງຣຽນອານຸບານປັນຍາທິບ
ແຜນ​ການ/ຫລັກ​ສູດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
ຮູ້ຈັກໂຮງຣຽນອານຸບານປັນຍາທິບ
ໂຮງຣຽນອານຸບານປັນຍາທິບ
 ສົກ​ຮຽນ​ແມ່ນ​ເລີ້​ມວັນ​ທີ 1 ​ເດືອນ ກັນຍາ ​ແລະ ປິດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ​ເດືອນ​ມີ​ຖຸນາ, ການ​ຮຽນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ພັກ​ແລ້ງ​ແມ່ນ​ເລີມ​ໃນ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ ​ແລະ ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ
Open Hands Open Hearts Open Minds
 ສົກ​ຮຽນ​ແມ່ນ​ເລີ້​ມວັນ​ທີ 1 ​ເດືອນ ກັນຍາ ​ແລະ ປິດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ​ເດືອນ​ມີ​ຖຸນາ, ການ​ຮຽນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ພັກ​ແລ້ງ​ແມ່ນ​ເລີມ​ໃນ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ ​ແລະ ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ
ວາງມື ເປີດໃຈ ເປີດຈິນຕະນາການໃຫ້ກວ້າງໄກ
 ແລ້ວມາເລີ້ມສ້າງອານາຄົດທີ່ສົດໃສໃຫ້ລູກຂອງທ່ານທີ່..ໂຮງຮຽນອານຸບານນານາຊາດປັນຍາທິບ… ບ່ອນທີ່ມີການຮຽນຄືການຫລີ້ນ ແລະ ການຫລີ້ນຕ່າງໆຄືການຮຽນ
More
Mon, 10-Oct-2011
New Building, New Director, New Path!
Mon, 05-Sep-2011
New academic school year begins Monday, September 5th!
More
Mon, 05-Sep-2011
New academic school year begins Monday, September 5th!
Mon, 05-Sep-2011
New academic school year begins Monday, September 5th!

Copyright © 2011 Panyathip Kindergarten. All rights reserved.
facebook